Otevření po rozsáhlé rekonstrukci

13. června 2010, Pavel Dítě

V neděli 13. června 2010 se uskutečnilo slavnostní otevření rekreační budovy v Bedřichově po rozsáhlé rekonstrukci. Všem, kdo se podíleli jakýmkoliv způsobem na opravě, patří velké poděkování.